Cea mai importanta stire

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" 11.05.2019

Legaturi utile
Alte stiri

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA"

Se convoaca pentru data de 11 mai 2019, ora 10:00 la Casa Nostalgia din Tohanul Nou, str. Branului nr.80, judetul Brasov, Adunarea Generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA", la care sunt invitati sa participe toti membri de sindicat

In situatia in care, la data de 11 mai 2019, ora 10:00, nu va fi intrunit cvorumul de prezenta, pentru desfasurarea statutara a sedintei, in conformitate cu art. 19 alin. 3 din Statutul Sindicatului, Adunarea Generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" se reconvoaca pentru data de 18 mai 2019, ora 10.00 tot la Casa Nostalgia din Tohanul Nou, str. Branului nr.80, judetul Brasov, adunare care va fi legal intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti.

De asemenea, se vor organiza alegerile pentru noua componenta a Comitetului Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si a Comisiei de Cenzori, candidaturile pentru functiile de presedinte, vicepresedinti, secretar, consilier ale Comitetului Sindical de Conducereal Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si membru al Comisiei de Cenzori urmand a fi depuse in perioada 01 aprilie 2019 - 10 mai 2019. Candidaturile vor fi depuse la sediul Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" prin completarea unui formular-tip, solicitantul primind numarul de inregistrare a candidaturii, cu care va face dovada ca aceasta a fost depusa in termen.

Printre temele de discutie vor fi:

- Propunere spre aprobare a cererilor de inscriere;

- Propunere spre aprobare a excluderilor din sindicat;

- Propunere spre aprobare a contractelor incheiate de organizatia sindicala;

- Propunere spre aprobare a raportului Comitetului Sindical de Conducere si descarcarea de gestiune;

- Propunere spre aprobare a situatiei financiar-contabile;

- Propunere spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori;

- Alegerea noului Comitet Sindical de Conducere al organizatiei sindicale;

- Propunere spre aprobare a actului aditional la Statutul Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA";

- Diverse probleme, etc.

Presedintele Sindicatului si al Comitetului Sindical de Conducere

Arhiva ultimele evenimente

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 mai 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 15 februarie 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 08 decembrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 octombrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 19 mai 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 mai 2017

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 8 octombrie 2016

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 16 mai 2015

Afisare candidaturi pentru Comitetul Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si pentru Comisia de Cenzori

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 02 mai 2014

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 01 noiembrie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 07 martie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 18 februarie 2012

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 3 iunie 2011